Jest wiele światowych wydań poświęconych stalom nierdzewnym, a ich jakość i waga zależy od specjalizacji i celu publikacji. Oto kilka przykładów:

1. „Stainless Steel World”

To czasopismo skoncentrowane na stalach nierdzewnych i ich zastosowaniach w różnych branżach, takich jak chemia, petrochemia, przemysł spożywczy i medyczny. „Stainless Steel World” to anglojęzyczne czasopismo skupiające się na tematyce związanej z nierdzewnymi stalami oraz ich zastosowaniami. Publikacja ukazuje się od 1981 roku i jest dostępna w wersji drukowanej oraz online.

Czasopismo „Stainless Steel World” jest przeznaczone dla specjalistów z różnych branż, w tym przemysłu chemicznego, petrochemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, medycznego, energetycznego, transportowego i budowlanego.

W każdym numerze czasopisma znajdują się artykuły naukowe, przeglądy rynku, relacje z konferencji i targów branżowych, informacje o nowych produktach, opisy innowacyjnych rozwiązań oraz wywiady z ekspertami.

„Stainless Steel World” jest uważane za wiodące źródło informacji na temat nierdzewnych stali, ich zastosowań oraz najnowszych osiągnięć w dziedzinie badawczej i rozwojowej. Czasopismo publikuje również katalogi firmowe, które prezentują oferty producentów nierdzewnych stali oraz firm związanych z ich przetwarzaniem.

Wydawcą czasopisma „Stainless Steel World” jest holenderska firma KCI Publishing BV, która specjalizuje się w wydawaniu czasopism i katalogów branżowych. Publikacja jest dostępna w ponad 150 krajach na całym świecie, co czyni ją jednym z najważniejszych źródeł informacji dla specjalistów związanych z nierdzewnymi stalami.

tu znajdziesz więcej informacji na temat tego wydania https://stainless-steel-world.net/editorial-content/stainless-steel-world-the-magazine/

2.„ASM Handbook: Stainless Steels”

To jedno z najbardziej kompletnych źródeł wiedzy o stalach nierdzewnych, zawierające informacje na temat składu chemicznego, właściwości, obróbki, zastosowań i wiele innych.

„ASM Handbook: Stainless Steels” to jedno z najbardziej kompleksowych źródeł wiedzy na temat nierdzewnych stali. Jest to encyklopedyczne dzieło składające się z 33 rozdziałów napisanych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki i przemysłu.

W publikacji przedstawione są takie zagadnienia jak skład chemiczny nierdzewnych stali, właściwości mechaniczne, struktura krystaliczna, metody produkcji, obróbka cieplna i mechaniczna, korozyjność, metody badań i wiele innych.

W „ASM Handbook: Stainless Steels” znajdują się również rozdziały dotyczące zastosowań nierdzewnych stali w różnych branżach, takich jak przemysł chemiczny, spożywczy, medyczny, energetyczny, lotniczy i kosmiczny.

Publikacja zawiera także obszerny spis literatury, który stanowi doskonałe źródło informacji dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat nierdzewnych stali.

„ASM Handbook: Stainless Steels” zostało wydane przez American Society for Materials (ASM), organizację non-profit zajmującą się popularyzacją wiedzy na temat materiałów i ich zastosowań. Pierwsze wydanie publikacji ukazało się w 1994 roku, a wersja z 2016 roku jest najnowszą dostępną wersją.

Czasopismo „ASM Handbook: Stainless Steels” jest uznawane za jedno z najważniejszych źródeł informacji dla naukowców, inżynierów i specjalistów związanych z nierdzewnymi stali. Jest to również ważne źródło wiedzy dla studentów uczelni technicznych i wyższych szkół inżynieryjnych.

3. „Duplex Stainless Steels”

Książka skupiająca się na nierdzewnych stalach dwufazowych, ich strukturze i właściwościach mechanicznych oraz zastosowaniach w przemyśle naftowym i gazowym.

„Duplex Stainless Steels” to książka autorstwa Davida Lipschitza, która po raz pierwszy ukazała się w 1997 roku. Książka skupia się na omówieniu nierdzewnych stali duplex, które są stopami o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i korozyjnych.

W „Duplex Stainless Steels” autor omawia historię rozwoju nierdzewnych stali duplex oraz ich skład chemiczny, strukturę krystaliczną i właściwości mechaniczne. Książka przedstawia również różne metody produkcji oraz technologie związane z obróbką cieplną i mechaniczną nierdzewnych stali duplex.

Autor szczegółowo opisuje również zastosowania nierdzewnych stali duplex w różnych branżach, takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetyczny, spożywczy, medyczny i morski. W książce omawiane są również metody badań i testów, które pozwalają na określenie właściwości mechanicznych i korozyjnych nierdzewnych stali duplex.

„Duplex Stainless Steels” to książka, która jest przeznaczona zarówno dla naukowców i inżynierów zajmujących się nierdzewnymi stalami duplex, jak i dla studentów uczelni technicznych i wyższych szkół inżynieryjnych. Książka jest uznawana za ważne źródło wiedzy na temat nierdzewnych stali duplex oraz ich zastosowań w przemyśle.

4. „Stainless Steels for Design Engineers”

Publikacja zawierająca informacje na temat projektowania i konstrukcji elementów z nierdzewnych stali oraz ich zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.

„Stainless Steels for Design Engineers” to publikacja autorstwa Michaela F. McGuire’a, która skupia się na omówieniu nierdzewnych stali w kontekście ich zastosowania w projektowaniu.

W publikacji omówione są zagadnienia takie jak skład chemiczny nierdzewnych stali, ich właściwości mechaniczne, korozja, formowanie, spawanie, obróbka cieplna i wiele innych. Autor w przystępny sposób przedstawia również różne rodzaje nierdzewnych stali oraz ich zastosowania w różnych branżach, takich jak przemysł chemiczny, spożywczy, medyczny, energetyczny, lotniczy i kosmiczny.

„Stainless Steels for Design Engineers” skupia się na praktycznych aspektach projektowania z wykorzystaniem nierdzewnych stali. Autor przedstawia wiele praktycznych wskazówek dotyczących projektowania i konstrukcji z wykorzystaniem nierdzewnych stali, takich jak wybór odpowiedniego rodzaju stali, projektowanie połączeń spawanych, kształtowanie elementów i wiele innych.

Publikacja jest przeznaczona dla inżynierów, projektantów i specjalistów zajmujących się projektowaniem i konstrukcją wyrobów z nierdzewnych stali. „Stainless Steels for Design Engineers” jest uznawana za ważne źródło wiedzy na temat projektowania z wykorzystaniem nierdzewnych stali oraz praktycznych aspektów ich zastosowania w przemyśle.

5. „Stainless Steel: Its Properties, Products and Uses”

Książka przedstawiająca historię i ewolucję nierdzewnych stali, ich skład chemiczny, właściwości fizyczne i mechaniczne, a także szeroki wachlarz zastosowań.

„Stainless Steel: Its Properties, Products and Uses” to książka autorstwa Johna Paxtona, która skupia się na omówieniu właściwości, produktów oraz zastosowań stali nierdzewnej.

W książce omówione są zagadnienia takie jak skład chemiczny stali nierdzewnej, struktura krystaliczna, właściwości mechaniczne i korozyjne. Autor przedstawia również różne metody produkcji oraz procesy obróbki mechanicznej i cieplnej.

Książka zawiera również omówienie różnych typów stali, takich jak austenityczna, ferrytyczna, martenzytyczna i duplex. Wskazuje na ich unikalne właściwości i zastosowania w różnych branżach, takich jak przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy i medyczny.

„Stainless Steel: Its Properties, Products and Uses” zawiera również omówienie różnych produktów ze stali nierdzewnej, takich jak blachy, rury, pręty, druty i wiele innych. Autor przedstawia ich zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu oraz podaje przykłady praktycznych zastosowań.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny metalurgii, inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej, projektowania, jak również dla studentów kierunków technicznych. „Stainless Steel: Its Properties, Products and Uses” to ważne źródło wiedzy na temat stali nierdzewnej oraz jej zastosowań w przemyśle.

Oczywiście, powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich światowych wydań poświęconych stalom nierdzewnym, ale ROLL STEEL poleca do przeczytania wydania wymienione w liście , ponieważ mogą oni dostarczyć solidnego podstawowego wglądu w temat.