Stal nierdzewna jest stopem żelaza z chromem i innymi pierwiastkami, które nadają jej właściwości antykorozyjne i wytrzymałość. Do wyboru mamy wiele różnych rodzajów stali nierdzewnej. Gatunki stali nierdzewnych oznacza się liczbami, na przykład 200, 300, 304, 316 itp. Te liczby odnoszą się do zawartości konkretnych pierwiastków i ich proporcji w danym gatunku stali.

Gatunki stali nierdzewnych z serii 300 i 200 mimo, że są stalami austenitycznymi różnią się składem chemicznym i właściwościami. Stale nierdzewne serii 300 (np. 304, 316) są bardziej odporne na korozję niż gatunki serii 200 (np. 201, 202). Gatunki z serii 300 są bardziej popularne ze względu na ich długą żywotność, dostępność, łatwość wytwarzania i wyjątkowe właściwości użytkowe.

W latach 30. i 40. XX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze gatunki stali nierdzewnej serii 300. W kolejnych dekadach kontynuowano badania nad stalą nierdzewną i wprowadzano coraz nowe modyfikacje i składniki. W latach 50. serii 300 zaczęto dodawać molibden, co dodało imponującą odporność na korozję w środowiskach zawierających chlor, takich jak woda morska. To przyczyniło się do rozwoju gatunków takich jak 316.a już za dwadzieścia lat, w latach 70. XX wieku pojawiła się seria stali nierdzewnych o numeracji 200, która była próbą stworzenia tańszych i bardziej dostępnych alternatyw dla droższych gatunków serii 300. Stopy serii 200 były oparte na manganie i niklu, a ich celem było łączenie pewnych właściwości stali nierdzewnej z niższymi kosztami produkcji.

Stopy serii 200 początkowo zdobyły pewną popularność ze względu na swoją dostępność i niższą cenę w porównaniu do stali nierdzewnej serii 300. Jednak okazało się, że gatunki serii 200 były mniej odporne na korozję i miały pewne ograniczenia w porównaniu do gatunków serii 300.

W miarę jak inżynierowie i naukowcy kontynuowali badania nad różnymi gatunkami stali nierdzewnej, odkrywano nowe metody poprawiania ich właściwości. Współcześnie istnieje wiele wariantów stali nierdzewnych serii 200, które zostały ulepszone pod względem odporności na korozję, wytrzymałości i innych właściwości.

Mimo że stopy serii 200 miały pewien okres popularności, to obecnie wiele zastosowań wymaga bardziej zaawansowanych gatunków stali nierdzewnych serii 300 lub innych zaawansowanych materiałów. Historia stali nierdzewnej serii 200 jest przykładem ewolucji materiałowej, która wynikała z potrzeb rynkowych i poszukiwań nowych rozwiązań.

Są dziedziny w których zamiana gatunku na niskochromowe stopy serii 200 nie jest dobrym pomysłem , jedną z takich dziedzin jest przemysł spożywczy . Stopy serii 300 są preferowanymi materiałami do kontaktu z żywnością na całym świecie.

Występujące w ostatnim czasie znaczne wahania na rynku metali mogą skłonić projektantów do rozważania innych gatunków niż standardowa seria 300. Jednak zmiana gatunków stali nie zawsze jest dobrym pomysłem. Konstrukcja o niskiej jakości i niewłaściwy wybór materiałów mogą powodować uszkodzenia konstrukcji lub inne poważne uszkodzenia, co ostatecznie prowadzi do zwiększonych kosztów, a czasami konieczności wymiany.

Oznacza to, że w zastosowaniach, gdzie korozja jest problemem, gatunki serii 300 zwykle są bardziej odpowiednie.

Jeśli chodzi o zastępowanie gatunku 300 gatunkiem 200, to zależy to od konkretnego zastosowania i wymagań. Jeśli gatunek 200 spełni wymagania dotyczące wytrzymałości i korozji w danym zastosowaniu, to teoretycznie można go użyć zamiast gatunku 300. Jednak warto pamiętać, że gatunki 200 są zazwyczaj mniej odporne na korozję i mają inne właściwości mechaniczne niż gatunki 300. Dlatego przed dokonaniem zmiany w gatunku stali nierdzewnej zawsze warto skonsultować się z inżynierem lub ekspertem, aby upewnić się, że wybrany gatunek spełni wymagania danego zastosowania.

Obraz autorstwa Freepik