CBAM , Graniczny Podatek Węglowy: Nowe Obowiązki i Koszty dla Importerów.

CBAM , Graniczny Podatek Węglowy: Nowe Obowiązki i Koszty dla Importerów.

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, rządy na całym świecie poszukują innowacyjnych rozwiązań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jednym z kluczowych instrumentów w walce ze zmianami klimatycznymi jest Graniczny Podatek Węglowy (CBAM). Stanowi on przełomowe narzędzie polityki publicznej mające na celu internalizację kosztów związanych z emisją dwutlenku węgla (CO2) i tworzenie…

Koniec

Koniec