Arkusze i płyty
Zwoje i taśmy
Pręty i kształtowniki
Rury nierdzewne

Dostawa nierdzewnych arkuszy i płyt możliwa jest zarówno w standardowych (zgodnie z charakterystykami podanymi poniżej), jak i w specjalnych formatach zgodnie ze specyfikacją klienta. Dla sprecyzowania szczegółów prosimy o kontakt z nami 

Powierzchnia: 1D, 1M, 2B, 2E, BA, 4N, 8N
Szlifowana (ziarno i typ szlifu dobierane jest wg potrzeb klienta)
Grubości: Arkusze zimnowalcowane 0,30 – 3,00 mm
Arkusze gorącowalcowane 3,00 – 10,00 mm
Płyty 12,00 – 150,00 mm
Formaty standardowe: od 1000 x 2000 mm do 2500 x 12000 mm