Firma ROLL STEEL dostarcza produkty zgodne z najwyższymi wymogami jakości w branży. Materiały dostarczane są razem z certyfikatem jakości huty producenta zgodnym z EN 10204 3.1 bądź 3.2. Oprócz tego, w razie potrzeby mogą być przeprowadzone dodatkowe badania właściwości materiału, wyniki których będą potwierdzone sprawozdaniem akredytowanego laboratorium.

 

Niektórzy z naszych partnerów w celu podwyższenia ekonomicznej efektywności produkcji wykorzystują w jej procesie materiał w 2gim gatunku. Z tego względu kierując się pragnieniem podwyższenia poziomu naszego serwisu oraz zaspokojenia wszystkich potrzeb naszych klientów, zajmujemy się również dostawami materiału 2go gatunku.

 

Praca z podobnym materiałem wymaga wielkiej odpowiedzialności i uwagi od pracowników oraz specjalnego systemu jakości; który też został wprowadzony w naszej firmie, a jego zasady spełniane są od chwili wejścia materiału na magazyn do momentu dostarczenia go do klienta.

 

W razie potrzeby/życzenia klienta nasi pracownicy z sumiennością przeprowadzą dodatkową kontrolę jakości w celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzeń powierzchni i zadbają o właściwe zapakowanie i załadunek materiału. Produkty o zaniżonej jakości, które proponujemy klientom to przeważnie materiał charakteryzujący się nieznacznymi defektami powierzchni lub brzegów, powstałymi w procesie transportu. Niemniej jednak najczęściej materiał taki jest hutniczą nadprodukcją, co oznacza, że jest całkowicie pozbawiony jakichkolwiek uszkodzeń.